Co nás čeká

únor:
8.2. - KARNEVAL – děti přijdou do školky v maskách
20.2. - Hrady a zámky – beseda
28.2. - Návštěva kronikářky v MŠ

Provoz MŠ Kozojedy je od 6:30 do 16:30 hodin.

  Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017 – 2018 :
 • docházka pravidelná: 465,- Kč/měsíc
 • děti v posledním ročníku MŠ a s odloženou školní docházkou mají vzdělávání bezúplatné.

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:
děti, které mají trvalé bydliště v obci Kozojedy / již době zápisu /

 • děti 1 rok před zahájením povinné školní docházky
 • děti ve věku 5-3 let, při rozhodování o přijetí bude posuzováno podle data narození, tj. od nejstarších k nejmladším do kapacity školy – přednostně v obci Kozojedy

  Stravné v MŠ:
 • celodenní stravov. pro děti do 6 let: 38,- Kč/den
 • polodenní stravov. pro děti do 6 let: 30,- Kč/den
 • celodenní stravov. pro děti starší 6 let: 40,- Kč/den
 • polodenní stravov. pro děti starší 6 let: 32,- Kč/den
(děti starší 6 let jsou děti s odloženou školní docházkou)

6.30 – 8.30 hod.- příchod dětí do MŠ
- hry a činnosti podle volby dětí
- rozvíjení podnětů ( individuálně, skupinově, společně)
8.30 - 10.00 hod.- komunitní kruh
- ranní cvičení – pohybová chvilka
- hygiena, dopolední svačina
- programový blok řízené činnosti
10.00 - 11.30hod.- příprava na pobyt venku
- pobyt venku – využití zahrady k pohybovým aktivitám
- využití přírody k novým poznatkům
- převlékání, hygiena
11.30 – 14.00 hod.- oběd
- příprava na odpočinek, čištění zubů
- odpolední odpočinek (poslech pohádek, povídek)
- průběžné vstávání s respektováním potřeb dětí
14.00 – 16.30 hod.- převlékání, hygiena
- svačina
- spontánní aktivity dětí (dle počasí ve třídě, nebo na zahradě)
- možnost výběru a dokončení započatých činností
- odchod dětí ze zařízení s rodiči

Rozpočet a rozpočtový výhled MŠ Kozojedy naleznete na stránkách obce Kozojedy

Liché týdny ve středu od 15. 30 hodin do 16. 15 hodin budou v MŠ – třída u kytiček probíhat konzultační hodiny pro rodiče dětí.
Tyto hodiny poslouží k detailnějším rozhovorům rodičů a ředitelky o škole, dětech a jejich chování.
Drobné informace o rozvoji dětí si pedagogové a rodiče vyměňují při každodenním styku. Rodiče, kteří budou mít o konzultaci zájem, mají možnost předem se telefonicky přihlásit na čísle 321677111.

Děkujeme za spolupráci.